Сэтгүүлчдийн мэргэжлийн чадавхыг дээшлүүлэх, нэн ялангуяа нийгэмд бугшсан зөрчил ...
“Иргэд, Хэвлэл мэдээлэлтэй үр дүнтэй хамтран ажиллах нь” сэдэвт төрийн албан хаа ...
Нийт 50 гаруй оролцогчийн 100 орчим сурвалжилга, мэдээллийн хөтөлбөр, нэвтрүүлэг ...
Уралдааны зорилго:
- Монголын эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн хөгжилд хувь н ...
© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн