Сэтгүүлчдийн мэргэжлийн чадавхыг дээшлүүлэх, нэн ялангуяа нийгэмд бугшсан зөрчил ...
Хүрээлэнгийн сургалтын багийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь чадавхжуулах зорилгоор заа ...
“Investigative Journalism Dialogue” эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн олон улсын хурл ...
Уралдааны зорилго:
- Монголын эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн хөгжилд хувь н ...
© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн