Өмч хувьчлалын талаар хэлэлцэв
Олон нийттэй харилцах ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа
Хэвлэлийн хүрээлэн “Гялгар уутгүй өдөр” санаачилгыг дэмжив
Монголын хэвлэл мэдээллийг хэн эзэмшиж байна вэ?
© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн