ОҮИТБС-ын харилцааны мэргэжилтэн Б.Дэлгэрмаа ”Эрдэс баялгийн салбарт ил болж буй ...
Сэтгүүлчид болон нийтлэлчид жендэрт суурилсан хүчирхийлэл (ЖСХ)-тэй холбоотой ас ...
Залуучуудын хүний эрх, жендэр, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, боловсрол, гэр бүл төл ...
Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтыг онол, арга зүй, дадлага хосо ...
© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн