Сургалт
Мэдээлэл
24 Сэтгэгдэлтэй

Сургалт

Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Сургалтын алба нь сургалтын өвөрмөц технологи буюу дадлага давамгайлсан аргаар орчин цагийн сэтгүүл зүйн онол , дадлыг эзэмшсэн сэтгүүлч бэлтгэдэг.

Сургалтын алба нь 1996 оноос " Чөлөөт хэвлэл " төслийн хүрээнд анхны элсэлтээ авч Сэтгүүл зүйн дээд курсээр тогтмол үйл ажиллагаагаа эхэлсэн . СЗКД нь хэвлэл мэдээллийн байгуулагад ажиллаж буй идэвхтэн бичигчид , өөр мэргэжлээр бакалаврын зэрэг эзэмшсэн хүмүүст сэтгүүл зүйн мэргэжил олгох зургаан сарын сургалт юм . Үүний зэрэгцээ богино хугацааны сэтгүүл зүйн сургалт , компьютер , эх бэлтгэл , интернетийн болон тусгай программын тогтмол сургалт явуулж байна .

Хэтийн зорилго

        Сэтгүүл зүй , хэвлэл мэдээллийн салбарт мэргэшсэн боловсон хүчнийг бэлтгэх сургалтын стандартыг тогтоодог төв болох .

Эрхэм зорилго

        Монголын хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын сэтгүүл зүйн мэргэжил  , ур чадварыг дээшлүүлэхэд туслах нь Хэвлэл Мэдээллийн Хүрээлэнгийн эрхэм зорилгын нэг мөн .

Бидний зарчим

        Аливаа явцуу ашиг сонирхлоос ангид байж , хариуцлагатай сэтгүүл зүйн зарчмыг дээд зэргээр баримтлан ажиллана .

Редакцийн сургалт

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын онцлогт тулгуурлан сургалт - зөвлөгөө хэлбэрээр явуулдаг .

Мэдээллийн харилцааны сургалт

Төрийн болон төрийн бус , бизнесийн байгууллагуудын маркетингийн болон олон нийттэй харилцах менежер , ажилтан , хувь хүмүүст зориулан Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн сургалт , судалгааны баазад тулгуурлан хийдэг .

Сургалтын сэдэв

        Суурь Сэтгүүл Зүй :

 • Мэдээ / Сонин , радио , телевиз , цахим хэвлэл /
 • Сурвалжлага , хөрөг / Сонин , радио , телевиз /
 • Ярилцлага / Сонин , радио , телевиз /
 • Өгүүлэл  , нэвтрүүлэг / Сонин , радио , телевиз /
 • Редакцийн өгүүлэл / Сонин , радио , телевиз /
 • Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй
 • Ёс зүй
 • Сонины дизайн
 • Фото сэтгүүл зүй
 • Цахим сэтгүүл зүй

        Мэргэшсэн сэтгүүл зүй :

 • Улс төрийн асуудлыг хэрхэн сурвалжлах вэ ?
 • Эдийн засгийн асуудлыг хэрхэн сурвалжлах вэ ?
 • Байгаль орчны асуудлыг хэрхэн сурвалжлах вэ ?
 • Шүүхийн асуудлыг хэрхэн сурвалжлах вэ ?
 • Шинжлэх ухааны асуудлыг хэрхэн сурвалжлах вэ ?
 • Сонгуулийн асуудлыг хэрхэн сурвалжлах вэ ?
 • Дижитал технологийн тусламжтай эвлүүлэг хийх
© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн