Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн бэлтгэх эчнээ дээд курс (3 сар)

Олон улсын болон Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд олон нийттэй харилцах ажилтны үнэ цэнэ өсөн нэмэгдэж, байгууллагыг зах зээлд хөтлөн амжилтанд дагуулагч PR мэргэжилтний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлаж уг курсыг явуулж эхэлсэн. Суралцагсад ажлаасаа хөндийрөлгүй өөрийн сонгосон сэдвээр онолын мэдлэг эзэмшиж, дадлагаждаг.
 

© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн