Хэвлэлийн Хүрээлэн, “Эрх зүйн боловсрол” академи хамтран энэ жил зохион байгуулж ...
Монголын Хэвлэлийн хүрээлэнгээс ЮНЕСКО, Шведийн Олон Улсын Хөгжлийн Хамтын Ажилл ...
УИХ-ын хоёр л гишүүн цаг барьдаг
© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн