Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийнхэнд DW академи дэмжлэгтэйгээр DW-ийн сургагч багш Манфред Протце сургалт явууллаа
© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн