Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн том төлөөлөл Михайэл Халлер Монголд сургалт хийж байна
© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн